Militaire oefenterreinen.

 

defensie

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op een zestal militaire oefenterreinen en kazernes rondom Amersfoort al ruim 20 jaar boommarterkasten hangen. Deze kasten zijn nodig omdat de bomen op de terreinen relatief jong zijn en daarom onvoldoende boomholtes herbergen. Deze boomholtes zijn voor de boommarter essentieel voor de voortplanting. Door kasten op te hangen wordt de boommarter nestgelegenheid geboden. Rondom Amersfoort brengen jaarlijks zeker 2 wijfjes boommarter jongen groot in deze kasten.
De oude kasten (destijds gemaakt van oude EHBO- en munitiekisten) zijn verrot en worden daarom in 2018 vervangen door nieuwe kasten, van duurzaam dik inlands douglashout. De eigenschappen van dit hout zijn ideaal voor het maken van boommarterkasten. Steffens Nestkastbouw heeft een aantal boommarterkasten, waaronder een aantal 'enkele' modellen (bestaande uit 1 ruimte) als ook enkele 'flat-modellen' (bestaande uit 3 ruimten), vervaardig en geleverd.

 

Bosuilenkasten in Amsterdam.

 

Gemeentemsterdam

In Amsterdam ligt het Gijsbrecht van Aemstelpark. In 2017 en 2018 werkt de gemeente Amsterdam aan een project om het park meer natuurwaarde te geven. Een van de maatregelen is het plaatsen van bosuilenkasten. In totaal zijn zes bosuilenkasten in de wijk Buitenveldert geplaatst, waaronder 3 in het Gijsbrecht van Aemstelpark. Buitenveldert is een wijk met vrij jonge beplanting. Bomen zijn op zijn oudst 50 jaar. Maar veel oude bomen met holtes zijn er niet. De bosuil wordt wel waargenomen en broed ook op enkele plekken, maar de hoeveelheid nestplekken zijn beperkt. Daarom zijn nestkasten voor de bosuil geplaatst en één voor de steenuil

 

Totaalproject rondom hotel.

 

toekan

Rondom het grootste hotel van Nederland hebben wij een nestkastproject gerealiseerd. Het terrein, waar onder andere de gasten kunnen genieten van de rust en de natuur, is door ons ingericht met nestkasten voor diverse vogelsoorten, waaronder: zangvogel, uilen en torenvalken. Tevens zijn er rond de aangelegde vijvers eendenkorven geplaatst.

Realisatie nestkastproject voor voormalige vliegbasis Twente.

 

twente

Area Development Twente (ADT) is de gebiedsregisseur voor de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente en omgeving. ADT is een samenwerkingsverband van de Provincie Overijssel en de Gemeente Enschede. In samenwerking met ADT en Adviesbureau Eelerwoude hebben wij een groot nestkastproject gerealiseerd. Het betrof de levering van plm. 100 kasten voor zowel uilen, zangvogels als vleermuizen.

Samenwerking met Miecon.

 

plaatsing_zwaluwplanken

Voor het uitvoeren van grote projecten hebben wij goede ervaring opgedaan met Miecon.
Miecon is specialist op het gebied van Mitigatie. Mitigatie betekent kortweg het nemen van maatregelen bij bouwprojecten om schade aan beschermde soorten planten en dieren te voorkomen.
Een project waarbij we samengewerkt hebben is een mitigatie project bij Vos Logistics in Roosendaal (zie foto). Bij Vos Logistiscs zijn naast meerdere vleermuiskasten ook zwaluwplanken en mussenkasten geplaatst.

Herbestemming van voormalig klooster Mariaoord te Vught.

 

kapel1

Voor B.V. Bouwbedrijf Hazenberg hebben we een aantal vleermuiskasten gebouwd betreffende project Parc Glorieux, zijnde herbestemming van voormalig klooster Mariaoord te Vught.
Het betrof het vervaardigen van een 4-tal vleermuiskasten achter de luiken van de kapel, e.e.a. volgens voorschrift vanuit de Flora- en Faunawet.
Deze kasten zijn gerealiseerd op basis van bouwtekeningen die we kregen aangeleverd omdat deze specifieke kasten achter bestaande luiken moesten worden opgehangen.

Inrichting bedrijventerrein Jufferbeek Zuid - gemeente Oldenzaal.

 

oldenzaal

Oldenzaal gaat een nieuw bedrijfsterrein opzetten: Jufferbeek Zuid. Het ligt tussen de A1, de provinciale weg N342 en de spoorlijn Hengelo-Oldenzaal. Voor dit gebied geldt een ontheffing uit hoofde van de Flora- en Faunawet, waaraan een aantal voorwaarden zijn verbonden. Nestkastbouw Steffens is gevraagd om mitigerende maatregelen te realiseren door het plaatsen van een drietal kunstmatige vleermuisverblijfplaatsen en twee nestkasten voor de torenvalk.

Compensatie voor de de steenuil.

 

tauw

Door Tauw is een inventarisatie uitgevoerd naar geschikte locaties voor compensatie voor de Steenuil. Dit in verband met vergunningverlening ten aanzien van de Flora- en faunawet door uitbreiding van de gemeente Barneveld. In samenwerking met de gemeente Barneveld, de Steenuilwerkgroep en bewoners is een plan opgesteld voor het realiseren van nieuwe habitats voor Steenuilen volgens de gemeentelijke compensatierichtlijn 1:3 (voor elk verloren gegane vaste rust- en verblijfplaats drie nieuw te realiseren). Nestkastbouw Steffens zal dit project, in samenspraak met Tauw en de Gemeente Barneveld, gefaseerd in het eerste kwartaal van 2010 gaan uitvoeren.


Vleermuiskasten als compensatie voor sloop gebouwen.

 

Ekoza is een bureau met vier medewerkers die zich bezighouden met ecologisch onderzoek en advies. Ekoza heeft naast veldkennis veel praktijkervaring in allerlei bouw– , sloop– en infraprojecten. Ekoza is gevestigd in Arnhem maar werkt landelijk.Door sloop van een aantal gebouwen, waar vleermuizen waren gehuisvest, is als compensatieregeling voor vleermuizen een 6-tal kasten aangeschaft en opgehangen. Van inventarisatie van de gebouwen tot en met de oplossing van vervangende woonruimte voor vleermuizen is door de opdrachtgever Ekoza ingeschakeld.

Nestkast voor slechtvalk.

 

Maasvlakte Olie Termina te Rotterdam (één van de grootste olieterminals ter wereld) gunt opdracht, voor het maken van o.a. slechtvalknestkast aan Nestkastbouw Steffens.
Maasvlakte Olie Terminal, kortweg MOT, is één van de grootste olieterminals ter wereld. Als joint venture van bekende oliemaatschappijen vervullen zij al 30 jaar een belangrijke functie in de logistieke keten tussen olieproducenten en de vijf Nederlandse raffinaderijen. Door de goede maritieme infrastructuur kunnen de grootste tankers afmeren.

Ambachtelijk, stijlvol en van topkwaliteit