+31 (0)6 18 29 86 84 info@nestkastbouw.nl

Door Tauw is een inventarisatie uitgevoerd naar geschikte locaties voor compensatie voor de Steenuil. Dit in verband met vergunningverlening ten aanzien van de Flora- en faunawet door uitbreiding van de gemeente Barneveld. In samenwerking met de gemeente Barneveld, de Steenuilwerkgroep en bewoners is een plan opgesteld voor het realiseren van nieuwe habitats voor Steenuilen volgens de gemeentelijke compensatierichtlijn 1:3 (voor elk verloren gegane vaste rust- en verblijfplaats drie nieuw te realiseren). Nestkastbouw Steffens zal dit project, in samenspraak met Tauw en de Gemeente Barneveld, gefaseerd in het eerste kwartaal van 2010 gaan uitvoeren.

error: Het is helaas niet mogelijk om content te kopiëren voor deze website