+31 (0)6 18 29 86 84 info@nestkastbouw.nl

Geluiden

Bosuil

Leefgebied: loof- en naaldbos, parkachtige gebieden en open landschap met bosjes.

Voedsel: voornamelijk muizen en jonge vogels, bij voedselschaarste ook kikkers, wormen en insecten.

Populatie nl: plm. 5.000 broedparen.

Geluid: een indringend, luid klinkende oe-oewoe.

De bosuil voelt zich snel overal thuis, zelfs in de wat grotere stadse binnentuinen. De nestplaats is veelal een boomholte of speciale nestkast. De soort komt verspreid over Nederland voor, met uitzondering van de open delen van de noordelijke provincies, Flevoland en Zeeland.

Steenuil

Leefgebied: favoriet is het kleinschalige cultuurlandschap.Of wel het oude boerenland met hier en daar een knoestige fruitboom, een vervallen kippenhok en overige kleinschalige landschapselementen.

Voedsel: insecten, regenwormen en veldmuizen, bij strenge winters ook kleine zangvogels.

Populatie nl: plm. 6.000 broedparen.

Geluid: luid, welluidend fluitend tot schel krijsend en rauw snurkend.

De steenuil broedt in holle bomen, veelal fruitbomen of knotwilgen. Ook onder dakpannen of achtereen kapotte windveer maakt de steenuil z’n nest. Doordat vele natuurlijke broedholten verdwijnen maakt de steenuil dankbaar gebruik van speciale nestkasten.

Kerkuil

Leefgebied: halfopen agrarisch landschap.

Voedsel: hoofdzakelijk veldmuizen en spitsmuizen, voor een klein deel vogels.

Populatie nl: plm. 3.000 broedparen, echter sterk afhankelijk met de muizenstand.

Geluid: van schelkrijsend tot ruisend en snurkend.

De kerkuil leeft dicht bij de menselijke bebouwing. Als broedplaats kiest hij veelal oude schuren of zolders bij boerderijen, liefst in een speciale nestkast. De kerkuil broedt in Nederland niet in boomholtes, dit in tegenstelling tot de kerkuilen in Zuid-Europa en Schotland. De kerkuil komt in meerdere kleurvariaties voor van goudkleurig tot zuiver wit. Bij strenge winters treedt er een grote sterfte op omdat zijn voedsel nagenoeg alleen uit muizen bestaat.

Onze nestkasten

Onderstaand een overzicht van onze kasten.

Wij helpen u graag verder

Heeft u een vraag over een van onze kasten of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het onderstaand contactformulier.

Nestkastbouw Steffens

R

Nestkasten voor uilen/roofvogels

R

Vleermuisverblijven

R

Nestkasten voor zoogdieren

R
Mitigerende maatregelen

error: Het is helaas niet mogelijk om content te kopiëren voor deze website