+31 (0)6 18 29 86 84 info@nestkastbouw.nl

Oldenzaal gaat een nieuw bedrijfsterrein opzetten: Jufferbeek Zuid. Het ligt tussen de A1, de provinciale weg N342 en de spoorlijn Hengelo-Oldenzaal. Voor dit gebied geldt een ontheffing uit hoofde van de Flora- en Faunawet, waaraan een aantal voorwaarden zijn verbonden. Nestkastbouw Steffens is gevraagd om mitigerende maatregelen te realiseren door het plaatsen van een drietal kunstmatige vleermuisverblijfplaatsen en twee nestkasten voor de torenvalk.

error: Het is helaas niet mogelijk om content te kopiëren voor deze website